NEGOCI WIN X 4

Model de relació orientat a resultats en les nostres quatre dimensions:

Win EMPRENEDORS

Win EMPRENEDORS

 • Obtenció de capital
 • Gestió financera del projecte
 • Aportació de valor en la presa de decisions
 • Acompanyament professional

Win INVERSOR

Win INVERSOR

 • Control sobre la inversió
 • Garantia en la gestió del capital aportat a través d’Ayce
 • Dividends i plusvàlues amb avantatges fiscals
 • Inversió propera

Win AYCE CAPITAL

Win AYCE CAPITAL

 • Prestació de l’acompanyament periòdic a l’emprenedor
 • Marge en cas d’èxit
 • Sinèrgies per futurs inversors i emprenedors

Win SOCIETAT

Win SOCIETAT

 • Generació d’ocupació mitjançant les inversions
 • Impuls per canviar la conjuntura actual
 • Dinamisme i competitivitat en l’entorn