Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal d’Ayce Consulting, S.L.

Als efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AYCE CONSULTING, S.L. informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a AYCE CONSULTING, S.L. sota la seva responsabilitat. L’usuari accepta la inclusió de les seves dades en aquest fitxer. L’usuari accepta expressament que aquestes dades es destinin a la finalitat de prestar-li i en el seu cas facturar-li els productes i serveis inclosos a la pàgina web, així com per fer-li arribar, fins i tot per mitjans electrònics, ofertes o informació de productes i serveis de tipus financer, assegurances, telecomunicacions, energia, informàtica, formació, informació, turístics i de viatges, art, oci, cultura i entreteniment, immobiliaris, automoció, alimentació, consum, regals o altres que puguin ser del seu interès.

L’usuari té dret a accedir, rectificar, cancel·lar aquestes dades, o en el seu cas, oposar-se al tractament de les seves dades, mitjançant una sol·licitud escrita degudament firmada dirigida a AYCE CONSULTING, S.L. i direcció Av. Príncep d’Astúries, 43 (08012), Barcelona, així com mitjançant un correu electrònic a general@ayce.es en el que s’haurà de reflectir el seu nom, cognoms, direcció completa i direcció de correu electrònic a efectes de poder-lo identificar. Així mateix, en el suposat cas que no es desitgi rebre més informació o publicitat en el futur sobre productes o serveis distribuïts o prestats per AYCE CONSULTING, S.L haurà d’enviar un correu electrònic a general@ayce.es reflectint el seu nom, cognoms, direcció completa i direcció de correu electrònic i indicar que no desitja rebre més publicitat.

AYCE CONSULTING, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries adequades per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d’11 de juliol.